10:25 | 22.04.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00740260

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
 • Ngày 26/8/2013

  Giá cho thuê xe máy thiết bị


 • daihoicodongthuongnien2018350x35060jpg350x35038_png_350x350_99.jpg
 • daihoicodongthuongnien2018350x35079_jpg_350x350_10.jpg
 • daihoicodongthuongnien2018350x35062_jpg_350x350_20.JPG
 • daihoicodongthuongnien2018350x35079_jpg_350x350_97.JPG
 • daihoicodongthuongnien2018350x35079_jpg_350x350_30.JPG
 • daihoicodongthuongnien2018350x35079_jpg_350x350_67.JPG
 • daihoicodongthuongnien2018350x35079_jpg_350x350_8.JPG
 • daihoicodongthuongnien2018350x35079_jpg_350x350_88.JPG
 • daihoicodongthuongnien2018350x35079_jpg_350x350_39.JPG
LH trực tuyến:
YM:cauphahcm
LuậtNghị địnhThông tưQuyết địnhTiêu chuẩn ngành

Bộ Luật lao động số: 10/2012/QH13. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Luật Công đoàn số: 12/2012/QH13. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Có hiệu lực từ ngày 01/ 7/ 2013.

 

 

Luật Dân quân tự vệ

Luật chứng khoán
Luật đấu thầu
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVTngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuLuật sửa đổi,bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bảnên dùng

>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn