13:16 | 20.06.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00751063

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  Giới thiệu
  Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát


  Hội đồng Quản trị

   

                                                   

                 

                              Ông: Trần Minh Trung                                Ông: Lê Hữu Châu 

                         Chủ tịch Hội đồng quản trị              Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc 

   

          

       Bà: Tạ Thị Hồng Tâm               Ông: Nguyễn Thanh Hải               Ông: Nguyễn Quang Huy 

          Thành viên HĐQT                      Thành viên HĐQT                             Thành viên HĐQT

   

  Ban kiểm soát

   

                 

   
            Ông: Lê Mạnh Thư                    Ông: Trần Thái Phương           Ông: Trịnh Lê Quang Vinh
                   Trưởng ban                                      Thành viên                                               Thành viên                    

  Được tạo ngày :12/12/2012

  >> Đầu trang


  Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Số 451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
  Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn