08:53 | 30.11.2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00714027

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát


Hội đồng Quản trị

 

                                                 

               

                            Ông: Trần Minh Trung                                Ông: Lê Hữu Châu 

                       Chủ tịch Hội đồng quản trị              Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc 

 

        

     Bà: Tạ Thị Hồng Tâm               Ông: Nguyễn Thanh Hải               Ông: Nguyễn Quang Huy 

        Thành viên HĐQT                      Thành viên HĐQT                             Thành viên HĐQT

 

Ban kiểm soát

 

               

 
          Ông: Lê Mạnh Thư                    Ông: Trần Thái Phương           Ông: Trịnh Lê Quang Vinh
                 Trưởng ban                                      Thành viên                                               Thành viên                    

Được tạo ngày :12/12/2012

>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn