08:00 | 30.11.2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00714010

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


Ban Tổng Giám đốc


                                             

 

                                          Ông: Lê Hữu Châu                                        Ông: Phạm Ngọc Thành

                                             Tổng Giám đốc                                              Phó Tổng Giám đốc   

 

            

 

           Ông: Vũ Tiến Đạt                                  Ông: Nguyễn Quang Huy                                 Bà: Lê Nga Phương

         Phó Tổng Giám đốc                                 Phó Tổng Giám đốc                                            Kế toán trưởng

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

 

 
     
 
           
         Bà: Tạ Thị Hồng Tâm                 Ông: Nguyễn Đức Chính                   Ông: Lê Hữu Châu
  
Giai đoạn: 6/ 2000 – 10/ 2010        Giai đoạn: 10/ 2010 – 4/ 2014           Giai đoạn: 04/ 2014 đến nay
 

 


Được tạo ngày :12/12/2012

>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn