09:27 | 23.03.2019 VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH:    Thông báo số 64 về chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung     CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3.8533.496 - 08.3.8533.499.  Fax: 08.3.8533.496  Email: hfbc.jsc@gmail.com    
LIÊN KẾT WEBSITE
00277554

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
 • Ngày 9/10/2013

  BẢNG GIÁ GỬI XE TẠI CÁC DẠ CẦU

  1. Xe đạp:

  + 1.000 đồng/lượt/ngày;

  + 2.000 đồng/lượt/đêm;

  + 30.000 đồng/lượt/tháng.

  2. Xe số < 175 cm3

  + 3.000 đồng/lượt/ngày;

  + 4.000 đồng/lượt/đêm;

  + 100.000 đồng/lượt/tháng.

 • Ngày 26/8/2013

  Giá cho thuê xe máy thiết bị


Các Phòng - Xí nghiệp


 
1. Phòng Quản trị hành chính

Điện thoại: 38533.496

- Ông: Nguyễn Công Dân

Trưởng phòng

- Ông: Dương Đắc Chí

Phó Trưởng phòng

 

2. Phòng Quản trị nhân sự

Điện thoại: 38534.939

- Bà: Trần Thị Thanh Hằng

Trưởng phòng

- Bà: Trần Thị Thủy       

Phó Trưởng phòng

 

3. Phòng Quản lý chất lượng

Điện thoại: 38533.499

- Ông: Đặng Thành Chí

Trưởng phòng

- Ông: Phạm Quốc Quốc

Phó Trưởng phòng

 

4. Phòng Kinh doanh                                 

Điện thoại: 38533.490; 38.533.495

- Ông: Nguyễn Trọng Ngôn

Trưởng phòng

- Ông: Lê Thành Hưng

Phó Trưởng phòng

- Ông: Hồ Trường An                                      

Phó Trưởng phòng

 

5. Phòng Kế toán tài chính

Điện thoại: 38533.244

- Bà: Lê Nga Phương

Kế toán trưởng

- Ông: Cấn Thái Sơn                  

Phó Trưởng phòng

 

6. Phòng  Kế hoạch đầu tư        

Điện thoại: 39.571.422

- Ông: Nguyễn Văn Bang

Trưởng phòng

 

7. Xí nghiệp công trình 1             

Điện thoại: 38.533.491

- Ông: Lâm Tấn Nhã

Giám đốc

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 

8. Xí nghiệp công trình 2             

Điện thoại: 38.533.492

- Ông: Nguyễn Hồng Hải

Giám đốc

- Ông: Nguyễn Quang Dũng

Phó Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Anh

Phó Giám đốc

- Ông: Trịnh Phan Duy

Phó Giám đốc

 

9. Xí nghiệp công trình 3              

  Điện thoại: 38.533.493

- Ông: Trần Viết Tâm

Giám đốc

 

10. Xí nghiệp công trình 4             

Điện thoại: 39.571.647

- Ông: Trịnh Văn Khâm

Giám đốc

- Ông: Võ Kim Bằng

Phó Giám đốc

 

11. Xí nghiệp công trình 5             

      Điện thoại: 3.8533.697

- Ông: Phan Tấn Trung      

       Giám đốc

- Ông: Nguyễn Văn Cầm          Phó Giám đốc

 

12. Xí nghiệp công trình 6             

Điện thoại: 38.533.697

- Ông: Trần Ngọc Dũng

Giám đốc

 

13. Xí nghiệp công trình 7             

Điện thoại: 39.571.422

- Ông: Nguyễn Quang Huy

Giám đốc

 

14. Xí nghiệp công trình 8           

Điện thoại: 38.533.491

- Ông: Hồ Văn Phương Vũ

Giám đốc

- Ông: Trịnh Lê Quang Vinh Phó Giám đốc

- Ông: Võ Nhật Tiến                    

Phó Giám đốc

 

15. Xí nghiệp công trình 9             

Điện thoại: 38.649.697

- Ông: Thái Hoàng Anh Vỹ                        

Giám đốc

 

16. Cty TNHH ĐTXD công trình cầu phà

Điện thoại: 38.649.697

- Ông: Nguyễn Xuân Khoa

Giám đốc

 

 

 

17. Cty TNHH ĐTXD và phát triển CT 6

Điện thoại: 38.649.697

- Ông: Lương Minh Tuấn

Giám đốc

 

 


Được tạo ngày :12/12/2012

>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn