11:33 | 20.06.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00751041

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  Các Phòng - Xí nghiệp


   
  1. Phòng hành chính-Nhân sự

  Điện thoại: 38533.496

  - Ông: Nguyễn Công Dân

  Trưởng phòng

  - Ông: Dương Đắc Chí

  Phó Trưởng phòng

  - Bà: Trần Thị Thanh Hằng

  Phó Trưởng phòng

  - Bà: Trần Thị Thủy       

  Phó Trưởng phòng

   

  3. Phòng chất lượng và thiết bị

  Điện thoại: 38533.499

  - Ông: Lâm Tấn Nhã

  Trưởng phòng

  - Ông: Đặng Văn Duy

  - Ông: Huỳnh Thanh Phú

   

  Phó Trưởng phòng

  Phó Trưởng phòng

   

   

  4. Phòng Kinh doanh                                 

  Điện thoại: 38533.490; 38.533.495

  - Ông: Nguyễn Trọng Ngôn

  Trưởng phòng

  - Ông: Đặng Thành Chí

  Phó Trưởng phòng

  - Ông: Hồ Trường An                                      

  Phó Trưởng phòng

   

  5. Phòng Kế toán tài chính

  Điện thoại: 38533.244

  - Bà: Lê Nga Phương

  Kế toán trưởng

  - Ông: Cấn Thái Sơn Phó Trưởng phòng

  -Bà: Nguyễn Hoàng Hạnh                           

  Phó Trưởng phòng

   

  6. Xí nghiệp công trình 1             

   

  Điện thoại: 38.533.491

  - Ông: Lương Minh Tuấn

  Giám đốc

  - Ông: Nguyễn Văn Tuấn

   

  Phó Giám đốc

   

   

  7. Xí nghiệp công trình 2             

  Điện thoại: 38.533.492

  - Ông: Nguyễn Hồng Hải

  Giám đốc

  - Ông: Nguyễn Công Du

  Phó Giám đốc

  - Ông: Nguyễn Tuấn Anh

  Phó Giám đốc

   

   
  8. Xí nghiệp công trình 3              

    Điện thoại: 38.533.493

  - Ông: Trần Viết Tâm

  Giám đốc

  - Ông: Trần Văn Tú

  Phó Giám đốc

   

  9. Xí nghiệp công trình 4             

  Điện thoại: 39.571.647

  - Ông: Trịnh Văn Khâm

  Giám đốc

  - Ông: Võ Kim Bằng

  Phó Giám đốc

   

  10. Xí nghiệp công trình 5             

        Điện thoại: 3.8533.697

  - Ông: Phan Tấn Trung      

  - Ông: Lê Dương Trung Dũng 

      Giám đốc

     Phó Giám đốc

          

   

  11. Xí nghiệp công trình 6             

  Điện thoại: 38.533.697

  - Ông: Nguyễn Văn Bang

  - Ông: Nguyễn Văn Thương

  Giám đốc

   Phó Giám đốc

   

  12. Xí nghiệp công trình 7             

  Điện thoại: 39.571.422

  - Ông: Trịnh Phan Duy

  Giám đốc

  - Ông: Nguyễn Quang Dũng

  Phó Giám đốc

  - Ông: Nguyễn Quốc Mạnh

  - Ông: Lê Tấn Phát

  Phó Giám đốc

  Phó Giám đốc

     

   

  13. Xí nghiệp công trình 8           

   

  Điện thoại: 38.533.491

  - Ông: Trịnh Lê Quang Vinh

  Phó Giám đốc phụ trách XN

  - Ông: Đỗ Minh Trang

  - Ông: Võ Bá Nguyên

  Phó Giám đốc

  Phó Giám đốc

   

  14. Xí nghiệp công trình 9                                Điện thoại: 38.649.697

   

  - Ông: Thái Hoàng Anh Vỹ                                 Giám đốc     

  - Ông: Nguyễn Thanh Vân                                  Phó Giám đốc

   

   

  15. Xí nghiệp công trình 10                            Điện thoại: 

   

  - Ông: Nguyễn Xuân Khoa                               Giám đốc

  - Ông: Nguyễn Tấn Toàn                                   Phó Giám đốc

   

   

   

   


  Được tạo ngày :12/12/2012

  >> Đầu trang


  Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Số 451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
  Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn