07:10 | 30.11.2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00713993

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


Các Phòng - Xí nghiệp


 
1. Phòng hành chính-Nhân sự

Điện thoại: 38533.496

- Ông: Nguyễn Công Dân

Trưởng phòng

- Ông: Dương Đắc Chí

Phó Trưởng phòng

- Bà: Trần Thị Thanh Hằng

Phó Trưởng phòng

- Bà: Trần Thị Thủy       

Phó Trưởng phòng

 

3. Phòng chất lượng và thiết bị

Điện thoại: 38533.499

- Ông: Lâm Tấn Nhã

Trưởng phòng

- Ông: Đặng Văn Duy

- Ông: Huỳnh Thanh Phú

 

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

 

 

4. Phòng Kinh doanh                                 

Điện thoại: 38533.490; 38.533.495

- Ông: Nguyễn Trọng Ngôn

Trưởng phòng

- Ông: Đặng Thành Chí

Phó Trưởng phòng

- Ông: Hồ Trường An                                      

Phó Trưởng phòng

 

5. Phòng Kế toán tài chính

Điện thoại: 38533.244

- Bà: Lê Nga Phương

Kế toán trưởng

- Ông: Cấn Thái Sơn Phó Trưởng phòng

-Bà: Nguyễn Hoàng Hạnh                           

Phó Trưởng phòng

 

6. Xí nghiệp công trình 1             

 

Điện thoại: 38.533.491

- Ông: Lương Minh Tuấn

Giám đốc

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn

 

Phó Giám đốc

 

 

7. Xí nghiệp công trình 2             

Điện thoại: 38.533.492

- Ông: Nguyễn Hồng Hải

Giám đốc

- Ông: Nguyễn Công Du

Phó Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Anh

Phó Giám đốc

 

 
8. Xí nghiệp công trình 3              

  Điện thoại: 38.533.493

- Ông: Trần Viết Tâm

Giám đốc

- Ông: Trần Văn Tú

- Ông: Phạm Minh Trí

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

 

9. Xí nghiệp công trình 4             

Điện thoại: 39.571.647

- Ông: Trịnh Văn Khâm

Giám đốc

- Ông: Võ Kim Bằng

Phó Giám đốc

 

10. Xí nghiệp công trình 5             

      Điện thoại: 3.8533.697

- Ông: Phan Tấn Trung      

- Ông: Lê Dương Trung Dũng 

    Giám đốc

   Phó Giám đốc

        

 

11. Xí nghiệp công trình 6             

Điện thoại: 38.533.697

- Ông: Nguyễn Văn Bang

- Ông: Nguyễn Văn Thương

Giám đốc

 Phó Giám đốc

 

12. Xí nghiệp công trình 7             

Điện thoại: 39.571.422

- Ông: Trịnh Phan Duy

Giám đốc

- Ông: Nguyễn Quang Dũng

Phó Giám đốc

- Ông: Nguyễn Quốc Mạnh

- Ông: Lê Tấn Phát

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

   

 

13. Xí nghiệp công trình 8           

 

Điện thoại: 38.533.491

- Ông: Trịnh Lê Quang Vinh

Phó Giám đốc phụ trách XN

Ông: Hồ Văn Phương Vũ                   

Phó Giám đốc

- Ông: Trịnh Văn Thanh Phó Giám đốc

 

14. Xí nghiệp công trình 9                                Điện thoại: 38.649.697

 

- Ông: Thái Hoàng Anh Vỹ                                 Giám đốc     

- Ông: Nguyễn Thanh Vân                                  Phó Giám đốc

 

 

15. Xí nghiệp công trình 10                            Điện thoại: 

 

- Ông: Nguyễn Xuân Khoa                               Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tấn Toàn                                   Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 


Được tạo ngày :12/12/2012

>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn