13:15 | 20.06.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00751062

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  Đảng bộ


  GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ CÔNG TY
  Giai đoạn 2000 - 2010.
   
  Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố, nhằm phục vụ lợi ích tối đa việc đi lại cho nhân dân TP, đặc biệt là là hệ thống cầu phà. Ngày 15  tháng 12 năm 1999, Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định số 7657/QĐ-UB-KT thành lập Công ty quản lý công trình cầu phà thành phố ( nay là Công ty TNHH một thành viên công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh) là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, trực thuộc Sở giao thông công chánh, trên cơ sở tách chức năng họat động của Công ty quản lý công trình giao thông Sài Gòn. Ngày 02 tháng 6 năm 2000 Công ty chính thức đi vào họat động, với nhiệm vụ chính là quản lý duy tu hệ thống cầu, khai thác các bến phà, đò do thành phố phân cấp.
   
   
  Ngay sau ngày công ty chính thức đi vào hoạt động, Đảng ủy Sở Giao thông Công chánh đã có quyết định thành lập Chi bộ cơ sở lâm thời với 27 đảng viên và chỉ định Đ/c Nguyễn Đức Chính- P.Giám đốc Công ty làm Bí thư Chi bộ, đ/c Tạ Thị Hồng Tâm- Giám đốc Công ty làm P. Bí thư Chi bộ. Sau 04 tháng hoạt động, Chi bộ đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2000 - 2002 vào tháng 9 năm 2000 và tiếp tục bầu Đ/c Nguyễn Đức Chính- làm Bí thư Chi bộ, đ/c Tạ Thị Hồng Tâm- làm P. Bí thư Chi bộ.
   
   
  Tháng 3 năm 2002, Đảng ủy Sở Giao thông Công chánh đã Quyết định nâng cấp từ Chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc, đến tháng 12/ 2002 Đảng bộ Công ty tiến hành Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2002-2005, Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ văn phòng, Chi bộ Công trình và chi bộ phà với 33 Đảng viên. Đại hội bầu Đ/c Nguyễn Đức Chính- làm Bí thư Đảng ủy, đ/c Tạ Thị Hồng Tâm- làm P. Bí thư Đảng ủy và Đ/c Trương Thị Hoa là UV BTV.
   
   
  Tháng 6 năm 2005, Đảng bộ Công ty tiến hành Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2005-2008, Đảng bộ có 03 chi bộ trực và 38 Đảng viên. Đại hội tiếp tục bầu Đ/c Nguyễn Đức Chính- làm Bí thư Đảng ủy, đ/c Tạ Thị Hồng Tâm- làm P. Bí thư Đảng ủy và Đ/c Trương Thị Hoa là UV BTV.
   
   
   
   
  Ban chấp hành nhiệm kỳ 2005-2008
   
  Giai đoạn 2010 - 2015.
   
   
  Thực hiện các chủ trương của Đảng về sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước trong việc chuyển đổi loại hình hoạt động của các doanh nghiệp. UBND TP đã ban hành Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 12/ 5/ 2010, trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty quản lý công trình cầu phà thành phố hoạt động công ích sang loại hình doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010, với nhiệm vụ chính là thực hiện quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên và đảm bảo an toàn hệ thống các công trình cầu phà của Thành phố theo phân cấp, quản lý các dự án đầu tư được giao theo chỉ tiêu, quản lý và khai thác phục vụ hành khách, phương tiện cơ giới giao thông đường bộ qua lại tại bến phà Cát Lái, tư vấn, thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ, thi công, lắp đặt các công trình ngầm, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp. Sản xuất lắp đặt các loại biển báo giao thông, vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, giữ xe dưới dạ cầu trong hành lang quản lý và cho thuê các thiết bị thi công, thiết bị xây dựng.
   
   
  Tháng 4 năm 2010, Đảng bộ Công ty tiến hành Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ có 05 chi bộ trực thuộc: Chi bộ văn phòng 1, Chi bộ văn phòng 2, Chi bộ Công trình 1, Chi bộ Công trình 2, Chi bộ Phà và có 67 Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ. BCH Đảng bộ công ty đã bầu Đ/c Nguyễn Đức Chính- Giám đốc Công ty làm Bí thư Đảng bộ, đ/c Lê Hữu Châu- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty làm P. Bí thư Đảng bộ và Đ/c Trương Thị Hoa làm UV BTV Đảng ủy Công ty.
   
   
   
  Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015
   
  Ngày 06/ 9/ 2012, UBND thành phố ban hành quyết định số 4608/QĐ-UBND về chuyển giao 05 công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước về làm doanh nghiệp thành viên của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh để thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
   
   
  Tháng 3 năm 2014,  Đ/c Nguyễn Đức Chính- Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Công ty có Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH, BCH Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị nhằm kiện toàn nhân sự và bầu bổ sung thành viên BCH, tại Hội nghị BCH đã bầu đ/c Lê Hữu Châu- Thành viên HĐTV-Giám đốc Công ty làm Bí thư Đảng ủy và bầu đ/c Trần Minh Thành- Chủ tịch HĐTV làm Phó Bí Thư. 
   
   
  Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa V, gồm 9 đồng chí, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; Đại hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy trong số 09 Ủy viên BCH. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH Đảng bộ công ty đã bầu Đ/c Lê Hữu Châu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, đ/c Trần Minh Thành giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy và đ/c Phạm Ngọc Thành giữ chức danh Ủy viên Ban thường vụ. Cũng tại Đại hội, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 21 đồng chí tiêu biểu và 04 đồng chí dự khuyết thay mặt cho Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020.
   
   
   
   

  Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

   

   

  Đoàn đại biểu của Đảng bộ công ty tham dự Đại hội Đảng bộ

  Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

   

   
  Hiện nay Đảng bộ công ty có 03 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ văn phòng, Chi bộ Công trình  Chi bộ Công ích với tổng số là 87 đảng viên.
  Trải qua 20 năm hoạt động Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và đạt được thành tích khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, cụ thể:
   
   
  - Công tác Đảng: Đảng ủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng và hai đoàn thể chính trị xã hội. Triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% đảng viên và người lao động trong Công ty được học tập và viết bản thu hoạch, liên hệ, đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác; 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác phát triển Đảng được Đảng ủy Công ty và các chi bộ thực hiện tốt: Nhiệm kỳ 2000-2002 phát triển 04 đảng viên, 2002-2005 phát triển 06 đảng viên, 2005-2010 phát triển 35 đảng viên, từ năm 2010 đến nay phát triển được 16 đảng viên,
  Với những kết quả đạt được, từ năm 2001 đến năm 2013 Đảng bộ Công ty đều đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, trong đó có 04 năm ( 2003, 2004, 2007 và 2009) đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. 
   
   
  - Công tác sản xuất và chăm lo đời sống cho người lao động.
  Hàng năm, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, sản lượng sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu, lợi nhuận luôn đạt và vượt kế hoạch năm từ 5-10%. Thu nhập hàng năm của người lao động luôn ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, công tác quốc phòng, an ninh tại cơ quan luôn đảm bảo. 
  Với những kết quả và thành tích đạt được, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba ( năm 2012), Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen ( 2010), Bộ Giao thông vận tải tặng cờ thi đua xuất sắc ( 2009, 2012), UBND TP tặng cờ thi đua xuất sắc năm ( 2002, 2003, 2004, 2007, 2009 và 2012) UBND TP tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009 và 2012).
   
  BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2025
   
   
  1. Đ/c: Lê Hữu Châu                  Bí thư Đảng ủy
   
  2. Đ/c: Trần Minh Trung            P. Bí thư
   
  3. Đ/c: Phạm Ngọc Thành        Ủy viên BCH
   
  4. Đ/c: Vũ Tiến Đạt                   Ủy viên BCH
   
  5. Đ/c: Lê Nga Phương            Ủy viên BCH
   
  6. Đ/c: Lê Mạnh Thư                Ủy viên BCH
   
  7. Đ/c Nguyễn Trọng Ngôn      Ủy viên BCH
   
   


  Được tạo ngày :12/12/2012

  >> Đầu trang


  Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Số 451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
  Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn