20:29 | 25.03.2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00666483

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


Công đoàn


Ngày 02 tháng 6 năm 2000, Công ty quản lý công trình cầu phà thành phố ( nay là Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh) chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 7657/QĐ-UB-KT ngày 15/ 12/ 1999 của UBND Thành phố, là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, trực thuộc Sở giao thông công chánh, trên cơ sở tách chức năng họat động của Công ty quản lý công trình giao thông Sài Gòn. 

Ngay sau khi công ty đi vào hoạt động, BTV Công đoàn Sở Giao thông công chánh ( nay là Sở Giao thông vận tải)  đã chỉ định BCH lâm thời gồm 11 đồng chí, chỉ định Đ/c: Lương Ngọc Ẩn làm Chủ tịch, đ/c Văn Phú Bình làm Phó Chủ tịch và Đ/c Lê Hữu Châu làm UV BTV.
 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2000 - 2003.
 
Tháng 9 năm 2000,  BCH Công đoàn lâm thời đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2000-2003. Tại Đại hội đã bầu được 11 Đ/c Ủy viên BCH. BCH đã bầu 03 Đ/c vào BTV gồm: Đ/c: Lương Ngọc Ẩn làm Chủ tịch, đ/c Văn Phú Bình làm Phó Chủ tịch và Đ/c Lê Hữu Châu làm UV BTV.
 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2003 - 2005.
 
Ngày 19 tháng 11 năm  2003,  Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2003-2005. Tại Đại hội đã bầu được 11 Đ/c Ủy viên BCH. BCH đã bầu 03 Đ/c vào BTV và tái đắc cử gồm: Đ/c: Lương Ngọc Ẩn làm Chủ tịch, đ/c Văn Phú Bình làm Phó Chủ tịch và Đ/c Lê Hữu Châu làm UV BTV.
 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2005 - 2007.
 
Ngày 28 tháng 5 năm  2005,  Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2005-2007. Tại Đại hội đã bầu được 11 Đ/c Ủy viên BCH. BCH đã bầu 03 Đ/c vào BTV gồm: Đ/c: Lê Hữu Châu làm Chủ tịch, đ/c Văn Phú Bình làm Phó Chủ tịch.
 
 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV  NHIỆM KỲ 2007 - 2009
 
 
Ngày 06 tháng 9 năm  2007,  Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2009. Tại Đại hội đã bầu được 11 Đ/c Ủy viên BCH. BCH đã bầu 03 Đ/c vào BTV gồm: Đ/c: Lê Hữu Châu làm Chủ tịch, Đ/c Văn Phú Bình làm Phó Chủ tịch, Đ/c Phạm Ngọc Thành làm UV BTV
 

 

   

 

   

 

   


 

 

   

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ V  NHIỆM KỲ 2009 - 2012

 
Ngày 30 tháng 10 năm  2009,  Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2009 - 2012. Tại Đại hội đã bầu được 11 Đ/c Ủy viên BCH. BCH đã bầu 03 Đ/c tái đắc cử vào BTV gồm: Đ/c: Lê Hữu Châu làm Chủ tịch, Đ/c Văn Phú Bình làm Phó Chủ tịch, Đ/c Phạm Ngọc Thành làm UV BTV
 

Ngày 01 tháng 10 năm 2010, Công ty quản lý công trình cầu phà Thành phố chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đ/c Lê Hữu Châu được UBND TP bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thôi giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty. BCH Công đoàn đã tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự và bầu Đ/c Phạm Ngọc Thành làm Chủ tịch, đồng thời bầu bổ sung đ/c Nguyễn Văn Bang vào BTV và đ/c Trần Thị Thanh Hằng vào BCH nhiệm kỳ 2009-2012

 

                   

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI  NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

Ngày 29 tháng 6 năm  2012,  Công đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tại Đại hội đã bầu được 11 Đ/c Ủy viên BCH. BCH đã bầu 03 Đ/c vào BTV gồm: Đ/c Phạm Ngọc Thành làm Chủ tịch, Đ/c Trần Thị Thanh Hằng làm Phó Chủ tịch, Đ/c Văn Phú Bình làm UV BTV.

 
Ngày 01/ 10/ 2014, Công đoàn Sở GTVT chính chức bàn giao Công đoàn Công ty TNHH MTV công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh sang Công đoàn Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh.
 

 

  

 

   

 

   

 

      

 

  

 

     

 

   

 

   

 

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY.

 

Đ/c: Phạm Ngọc Thành - Chủ tịch

 

Đ/c: Trần Thị Thanh Hằng - P. Chủ tịch

 

Đ/c: Lê Mạnh Thư - UV Ban thường vụ

 

Đ/c: Nguyễn Văn Bang - UV Ban chấp hành

 

Đ/c Cấn Thái Sơn - UV Ban chấp hành

 

Đ/c:Võ Kim Bằng - UV Ban chấp hành

 

Đ/c: Dư Thị Cẩm Tú - UV Ban chấp hành


Được tạo ngày :12/12/2012

>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn