17:26 | 02.12.2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00643137

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


Văn bản mới

  CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 9g15, ngày 30/11/2022

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt một năm 2022. 14 giờ 30, ngày 25/11/2022

 

  Nghị quyết tạm ứng chi trả cổ tức đợt một năm 2022. 8 giờ 30, ngày 25/ 11 /2022

 

 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Huy. 12g, ngày 15/11/2022

 
 

Nghị quyết thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng MB. 12g, ngày 15/11/2022.

 

 Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. 12g, ngày 15/11/2022.

 

Công văn số 611 thực hiện hợp đồng có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản công ty. 10 giờ 45, ngày 26/9/2022 

 

 Công văn số 612 thực hiện hợp đồng có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản công ty. 10 giờ 45, ngày 26/9/2022 

 

 Quyết định của HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin. 11g30, ngày 03/8/2022

 

 Báo cáo công tác quản trị 6 tháng đầu năm 2022. 10g, ngày 18/7/2022

 

 Bảng tổng hợp thông tin về quản trị công ty. 10g, ngày 18/7/2022 

 

 Quyết định ủy quyền cho Bà Tạ Thị Hồng Tâm. 16g, ngày 12/7/2022 

 

 Quyết định ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Ngôn. 16g, ngày 12/7/2022

 Được tạo ngày :8/6/2022

>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn