10:18 | 23.03.2019 VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH:    Thông báo số 64 về chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung     CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3.8533.496 - 08.3.8533.499.  Fax: 08.3.8533.496  Email: hfbc.jsc@gmail.com    
LIÊN KẾT WEBSITE
00277686

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
 • Ngày 9/10/2013

  BẢNG GIÁ GỬI XE TẠI CÁC DẠ CẦU

  1. Xe đạp:

  + 1.000 đồng/lượt/ngày;

  + 2.000 đồng/lượt/đêm;

  + 30.000 đồng/lượt/tháng.

  2. Xe số < 175 cm3

  + 3.000 đồng/lượt/ngày;

  + 4.000 đồng/lượt/đêm;

  + 100.000 đồng/lượt/tháng.

 • Ngày 26/8/2013

  Giá cho thuê xe máy thiết bị


DỰ ÁN
Văn bản tài liệu khác


 Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018. 10g, ngày 08/ 01/ 2019

 

 Danh sách cổ đông lớn 10g ngày 03/01/2019

 

Báo cáo tình hình vay vốn ngân hàng 16g ngày 20/11/2018

 

 Công bố thông tin quyết định xử lý vi phạm về thuế 10g30, ngày 16/11/2018

 

 Công văn ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 10g15, ngày 15/11/2018

 

 Nghị quyết tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 11g15, ngày 09/11/2018

 

Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Quân đội 11g15, ngày 09/11/2018

 

 Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Sài gòn công thương 11g15, ngày 09/11/2018

 

 Công văn ký hợp đồng với công ty con 16g00 ngày 26/ 9/ 2018

 

 Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng   8g ngày 24/ 8/ 2018

 

 Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 11g ngày 15/ 8/ 2018

 

 Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với công ty con 8g ngày 08/ 8/ 2018

 

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 10g ngày 03/ 8/ 2018

 

Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty 10g ngày 03/ 8/ 2018

 

 Quyết đinh miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 10g ngày 03/ 8/ 2018

 

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018   8g ngày 28/ 6/ 2018

 

 Nghị quyết họp HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2018 16 giờ, ngày  21/ 6/ 2018

 

 Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017. 16 giờ, ngày 18/ 6/ 2018

 

 Nghị quyết số 102 của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017. 16 giờ, ngày 18/5/2018

 

 Thông báo số 350 về việc đăng ký quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017. 16 giờ, ngày 18/5/2018

 

 Thông báo điều chỉnh thông tin của cổ đông   16g, ngày 14/ 5/ 2018

 

 Quy chế quản trị nội bộ

 

  Công văn ký kết hợp đồng với công ty con  09g30, 15/ 3/ 2018

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018  09g00, 14/ 3/ 2018

 

 Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông 17.00 02/02/2018

 

 Nghị quyết số 71 của HĐQT về ký hợp đồng với công ty con   14g45, 10/01/2018

 

 Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2017   15g30, 03/01/2018

 

 Nghị quyết thành lập công ty con     14g00, 13/12/2017

 

 Thông báo đăng ký tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017  13g ngày 13/12/2017

 

  Nghị quyết tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 16g, 12/12/2017

 

 Công văn điều chỉnh số dư báo cáo tài chính 2016 13g, 08/12/2017

 

 Thực hiện xử lý vi phạm về thuế  16g, 01/12/2017

 

 Công văn ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017   16g, 27/11/2017

 

 Công văn gửi UB chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 16g, 13/11/2017

 

 Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp động tín dụng 16g, 13/11/2017

 

 Công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu

 

 Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

 

 Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 19 /9 /2016

 

 Thông báo ngưng thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

 

 Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

 

 Thông báo tiếp tục thực hiện chuyển nhượng cổ phần

 

 Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng cổ phần.

 
 
 

 Thông báo phát hành hóa đơn

 

 Quy chế chuyển quyền sở hữu cổ phần

 

 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị

 

 Thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn