07:04 | 25.02.2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3.8533.496 - 08.3.8533.499.  Fax: 08.3.8533.496  Email: hfbc.jsc@gmail.com    
LIÊN KẾT WEBSITE
00455442

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
 • Ngày 9/10/2013

  BẢNG GIÁ GỬI XE TẠI CÁC DẠ CẦU

  1. Xe đạp:

  + 1.000 đồng/lượt/ngày;

  + 2.000 đồng/lượt/đêm;

  + 30.000 đồng/lượt/tháng.

  2. Xe số < 175 cm3

  + 3.000 đồng/lượt/ngày;

  + 4.000 đồng/lượt/đêm;

  + 100.000 đồng/lượt/tháng.

 • Ngày 26/8/2013

  Giá cho thuê xe máy thiết bị


DỰ ÁN
Văn bản tài liệu khác


 Báo cáo công tác quản trị năm 2020. 10g, ngầy 29/01/2021

 

 Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020. 15g, ngày 14/01/2021

 

 Nghị quyết chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 15g, 14/12/2020

 

 Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 9g, ngày 09/11/20

 

 Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 16g, ngày 04/11/2020

 

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 14g, ngày 22/9/2020

 

 Báo cáo tổng giá trị các khoản vay có giá trị từ 40% vốn chủ sở hữu trở lên. 15g30, ngày 04/9/2020

 

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 15g, ngày 26/8/2020

 

 Thông báo giao dịch cổ phiếu 8g30, ngày 26/8/2020

 

 Thông báo giao dịch cổ phiếu 9g ngày 21/8/2020

 

 Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KHĐT TP. HCM cấp ngày 12/8/2020 9g, ngày 13/8/2020

 

 Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 16g ngày 10/8/2020

 

 Công văn báo cáo tổng giá trị các khoản vay 15g, ngày 05/8/2020

 

 Nghị quyết ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng BIDV 15g, ngày 04/8/2020

 

 Nghị quyết chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 15g30 ngày 16/7/2020

 

 Thông tin xử phạt vi phạm hành chính về thuế 15g, ngày 04/6/2020

 

 Báo cáo kiểm toán giá trị phần vốn nhà nước 15g, ngày 04/6/2020

 

Công văn gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ 14g00, ngày 10/4/2020

 

 Nghị quyết hủy thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông 13g30, ngày 10/4/2020

 

 Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2019. 10g30, ngày 06/02/2020.

 

 Nghị quyết ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Quân đội   10g, ngày  20/ 01/2020

 

Nghị quyết của HĐQT về việc thôi cử đại diện vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 

 Quyết định của HĐQT về việc thôi cử đại diện vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 

 Quyết định của HĐQT về việc thôi cử đại diện vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng

 

 

 Công văn báo cáo tổng giá trị các khoản vay có giạ trị trên 40% vốn chủ sở hữu 15g, ngày  06/ 12 /2019

 

 Công văn báo cáo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019 15g, ngày 18/11/2019

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019. 10g, ngày 18/11/2019 

 

 Nghị quyết phê duyệt phương án thoái vốn công ty TNHH ĐTXD và PT CTGT 6 11g, ngày 14/ 11/ 2019

 

 Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 16g, ngày 08/ 11/ 2019

 

  Thông báo thay đổi trụ sở chính của công ty 15g, ngày 04/ 10/ 2019

 

 Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 16g, ngày 19/ 6/ 2019

 

 Công văn báo cáo các khoản vay 16g, ngày 05/6/2019

 

 Nghị quyết chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 10g, ngày 16/ 5/ 2019

 

 

Quyết định bổ nhiệm lại các chức danh quản lý  16g, ngày 17/ 4/ 2019

 

 Bổ nhiệm lại chức danh P. Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Tiến Đạt

 

 Bổ nhiệm lại chức danh P. Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Thành

 

 Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Lê Nga Phương

 

 

Báo cáo tài chính năm 2018 14g, ngày 27/ 3/ 2019

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất

 

 Báo cáo tài chính riêng

 

 Báo cáo tài chính tổng hợp

 

 Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018. 10g, ngày 08/ 01/ 2019

 

 Danh sách cổ đông lớn 10g ngày 03/01/2019

 

Báo cáo tình hình vay vốn ngân hàng 16g ngày 20/11/2018

 

 Công bố thông tin quyết định xử lý vi phạm về thuế 10g30, ngày 16/11/2018

 

 Công văn ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 10g15, ngày 15/11/2018

 

 Nghị quyết tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 11g15, ngày 09/11/2018

 

Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Quân đội 11g15, ngày 09/11/2018

 

 Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng Sài gòn công thương 11g15, ngày 09/11/2018

 

 Công văn ký hợp đồng với công ty con 16g00 ngày 26/ 9/ 2018

 

 Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng   8g ngày 24/ 8/ 2018

 

 Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 11g ngày 15/ 8/ 2018

 

 Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với công ty con 8g ngày 08/ 8/ 2018

 

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 10g ngày 03/ 8/ 2018

 

Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty 10g ngày 03/ 8/ 2018

 

 Quyết đinh miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 10g ngày 03/ 8/ 2018

 

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018   8g ngày 28/ 6/ 2018

 

 Nghị quyết họp HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2018 16 giờ, ngày  21/ 6/ 2018

 

 Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017. 16 giờ, ngày 18/ 6/ 2018

 

 Nghị quyết số 102 của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017. 16 giờ, ngày 18/5/2018

 

 Thông báo số 350 về việc đăng ký quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017. 16 giờ, ngày 18/5/2018

 

 Thông báo điều chỉnh thông tin của cổ đông   16g, ngày 14/ 5/ 2018

 

 Quy chế quản trị nội bộ

 

  Công văn ký kết hợp đồng với công ty con  09g30, 15/ 3/ 2018

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018  09g00, 14/ 3/ 2018

 

 Nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông 17.00 02/02/2018

 

 Nghị quyết số 71 của HĐQT về ký hợp đồng với công ty con   14g45, 10/01/2018

 

 Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2017   15g30, 03/01/2018

 

 Nghị quyết thành lập công ty con     14g00, 13/12/2017

 

 Thông báo đăng ký tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017  13g ngày 13/12/2017

 

  Nghị quyết tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 16g, 12/12/2017

 

 Công văn điều chỉnh số dư báo cáo tài chính 2016 13g, 08/12/2017

 

 Thực hiện xử lý vi phạm về thuế  16g, 01/12/2017

 

 Công văn ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017   16g, 27/11/2017

 

 Công văn gửi UB chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 16g, 13/11/2017

 

 Nghị quyết uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp động tín dụng 16g, 13/11/2017

 

 Công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu

 

 Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

 

 Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 19 /9 /2016

 

 Thông báo ngưng thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

 

 Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

 

 Thông báo tiếp tục thực hiện chuyển nhượng cổ phần

 

 Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng cổ phần.

 
 
 

 Thông báo phát hành hóa đơn

 

 Quy chế chuyển quyền sở hữu cổ phần

 

 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị

 

 Thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn