20:47 | 05.03.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00730531

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


DỰ ÁN
Đại hội cổ đông bất thường 2018


16 giờ ngày 02/ 8/ 2018

Biên bản đại hội cổ đông bất thường

 

Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường

 

Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT và Người phụ trách quản trị

 

Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT

 

Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

 

Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

 

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

 

Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

 

 

16 giờ ngày 19/ 7/ 2018

 Chương trình đại hội

 

 Thể lệ làm việc và biểu quyết

 

 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

 

 Quyết định 196 của HFIC

 

 Nghị quyết 343 của HFIC

 

 Lý lịch của ứng viên HĐQT

 

 Quy chế đề cử ứng cử

 

 Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

 

 Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

 

 Mẫu khai lý lịch ứng cử thành viên HĐQT

 

 Thể lệ bầu bổ sung

 

 Dự thảo nghị quyết đại hội 

 

 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 

 

 Thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường     11g ngày 12/ 7/ 2018

 

 Giấy uỷ quyền cá nhân

 

 Giấy uỷ quyền tổ chức

 

 Giấy uỷ quyền nhóm cổ đông

 

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018   8g ngày 28/ 6/ 2018

 


>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn