13:14 | 20.06.2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00751060

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

  DỰ ÁN
  Văn bản mới

   

   


  CBTT: Giao dịch lớn hơn 15% tổng tài sản. 11g, ngày 18/6/2024

   

   CBTT xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 16g30, ngày 27/5/2024

   

   Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023. 11g, ngày 08/4/2024

   

   Thông báo cấp lại giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho cổ đồng Thái Hoàng Anh Vỹ. 9g, ngày 08/4/2024

   

   Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023. 9 giờ 30, ngày 20/03/2024

   

   Báo cáo tài chính riêng 2023 

   

   Báo cáo tài chính tổng hợp 2023 

   

   Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024. 11 giờ, ngày 31/01/2024

   

   Báo cáo tình hình quán trị công ty năm 2023. 10 giờ, ngày 11/01/2024

   

   Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 16g, ngày 19/12/2023

   

   Nghị quyết số 75 thông qua chủ trương giao Tổng Giắm đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội. 11 giờ 45, ngày 17/11/2023.

   

   Nghị quyết số 76 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 11 giờ 45, ngày 17/11/2023.

   

   Công bố thông tin thực hiện hợp đồng có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản. 10 giờ, 14/ 8 /2023.

   

  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọc Thành - P. Tổng Giám đốc. 10 giờ, 03/ 8/ 2023

   

   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Hữu Châu - Tổng Giám đốc. 10 giờ, 03/ 8/ 2023

   

   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Quang Huy - P. Tổng Giám đốc. 10 giờ, 03/ 8/ 2023

   

   Nghị quyết giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV. 08 giờ 15, ngày 28/ 7/ 2023

   

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông: Phạm Ngọc Thành-Phó Tổng Giám đốc. 16 giờ, ngày 26/7/2023.

   

   Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông: Lê Hữu Châu-Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc. 16 giờ, ngày 26/7/2023.

   

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông: Nguyễn Quang Huy-Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc. 16 giờ, ngày 26/7/2023.

   

   Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. 10g00, ngày 13/ 7/ 2023.

   

   Nghị quyết thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình cầu phà. 9 giờ 00, ngày 13/7/2023

   

   Quyết định thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình cầu phà đối với Bà Tạ Thị Hồng Tâm. 9 giờ 00, ngày 13/7/2023

   

   Quyết định thôi cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của công ty tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình cầu phà đối với Ông Nguyễn Trọng Ngôn. 9 giờ 00, ngày 13/7/2023

   

   Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022. 11g20, ngày 08/6/2023

   

   Nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2022. 9 giờ 30, ngày 18/5/2023.

   

   Quyết định thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH ĐTXD công trình cầu phà. 11 giờ 15, ngày 28/4/2023

   

   Biên bản đại hội cổ đông 2023 10 giờ 30, ngày 27/4/2023

   

   Nghị quyết đại hội cổ đông 2023 10 giờ 30, ngày 27/4/2023

   

   Thông báo thay đổi nhân sự. 10 giờ 30, ngày 27/4/2023

   

   Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Thanh Hải- Thành viên HĐQT. 10 giờ 30, ngày 27/4/2023

   

   Điều lệ công ty 2023 10g,30, ngày 27/4/2023

   

   Báo cáo thường niên 2022. 9g15, ngày 12/4/2023

   

   CBTT đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT. 15 giờ 00, ngày 05/4/2023

   

   

  Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022. 9 giờ 25 phút, ngày 28/ 3/ 2023

   

   Công văn công bố thông tin báo cáo tài chính

   

   Báo cáo tài chính riêng

   

  Báo cáo tài chính tổng hợp

   

   Báo cáo tài chính hợp nhất

   

   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH Cổ đông 2023. 16 giờ, ngày 03/02/2023.

   

   Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 10g30, ngày 03/02/2023

   

   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH Cổ đông 2023. 16 giờ, ngày 01/02/2023.

   

   Thông báo kết qủa kiểm toán nhà nước 16g, ngày 13/01/2023

   

  Thông báo chi trả cổ tức đợt một năm 2022. 09g, 11/01/2023.

   

   Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023. 9 giờ, ngày 06/01/2023.

   

   Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. 8 giờ 30, ngày 04/01/2023

   

   CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 9g15, ngày 30/11/2022

   

   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt một năm 2022. 14 giờ 30, ngày 25/11/2022

   

   Nghị quyết tạm ứng chi trả cổ tức đợt một năm 2022. 8 giờ 30, ngày 25/ 11 /2022

   

   Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Huy. 12g, ngày 15/11/2022

   

  Nghị quyết thông qua chủ trương và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng MB. 12g, ngày 15/11/2022.

   

   Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. 12g, ngày 15/11/2022.

   

  Công văn số 611 thực hiện hợp đồng có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản công ty. 10 giờ 45, ngày 26/9/2022 

   

   Công văn số 612 thực hiện hợp đồng có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản công ty. 10 giờ 45, ngày 26/9/2022 

   

   Quyết định của HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin. 11g30, ngày 03/8/2022

   

   Báo cáo công tác quản trị 6 tháng đầu năm 2022. 10g, ngày 18/7/2022

   

   Bảng tổng hợp thông tin về quản trị công ty. 10g, ngày 18/7/2022 

   

   Quyết định ủy quyền cho Bà Tạ Thị Hồng Tâm. 16g, ngày 12/7/2022 

   

   Quyết định ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Ngôn. 16g, ngày 12/7/2022

   

   Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp. 8g30, ngày 06/7/2022

   

   Báo cáo danh sách Người nội bộ và người/tổ chức có liên quan đến người nội bộ.14g30, ngày 30/6/2022

   

   Nghị quyết của HĐQT giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV. 9g, ngày 23/6/2022.

   

   Thông báo chi trả cổ tức năm 2021. 10g, ngày 08/6/2022.

   

   


  >> Đầu trang


  Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Số 451/10 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
  Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn