20:53 | 25.03.2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH - SỐ 451/10 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN KẾT WEBSITE
00666507

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
  • Ngày 26/8/2013

    Giá cho thuê xe máy thiết bị


DỰ ÁN
Báo cáo


 Nghị quyết của HĐQT giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV. 9g, ngày 23/6/2022.

 

 Báo cáo thường niên 202116g, ngày 07/4/2022

 

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 10g, ngày 25/3/2022

 
 

 

 Báo cáo thường niên năm 2020. 10g15, ngày 16/4/2021

 

Báo cáo tài chính riêng  

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất 

 

 Báo cáo tài chính tổng hợp 

 

 Báo cáo thường niên năm 2019 14g, ngày 10/ 4/ 2020

 

Báo cáo tài chính năm 2019 14g, ngày 25/ 3/ 2020

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất

 

 Báo cáo tài chính riêng

 

 Báo cáo tài chính tổng hợp

 

  Báo cáo thường niên 2018 11g, ngày 12/ 4/ 2019

 

Báo cáo tài chính năm 2018 14g, ngày 27/ 3/ 2019

 

 Báo cáo tài chính hợp nhất

 

 Báo cáo tài chính riêng

 

 Báo cáo tài chính tổng hợp

 

 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý III-Kế hoạch công tác quý IV/2018 16g00 ngày 24/9/2018

 

 Báo cáo tài chính năm 2017 có điều chỉnh 16g00 ngày 24/9/2018

 

 Báo cáo thường niên năm 2017    15g30, ngày 16/4/2018.

 

 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017      14g30, ngày 03/4/2018.

 

 

Báo cáo tài chính năm 2017  15g30, ngày 30/3/2018.

 

                 Báo cáo tài chính riêng

 

             Báo cáo tài chính hợp nhất

 

             Báo cáo tài chính tổng hợp

 

 Báo cáo tài chính năm 2016

 

 Báo cáo thường niên năm 2016


>> Đầu trang


Copyright © 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số 132 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38 533 496 - (028) 38 533 499 - (028) 39 571 422 - Fax: (028) 39 571 422
Website: www.caupha.com - Email: info@caupha.com.vn